January 24, 2014

Bharat Maza Desh Aahe - Rashtrageet Lyrics


Bharat Maja desh aahe,
sare bhartiya maje bandhav ahet,
majya deshavar maje prem ahe,!

Majya deshatlya samrudh ani vividhtene 
natlelya paramparancha mala abhiman ahe..!

Tya parmparancha paik honyachi patrata 
majya angi yavi manun mi sadaiv prayatna karin.!

Me majya palkancha, gurujanacha ani 
vadil dharya manasancha man thevin,
Ani pratekashi soujanyane vagen..!

Maja desh ani maje deshbhandhav yanchyashi 
nishta rakhnyachi me pratidnya karit ahe,
tyanche kalyan ani tyanchi samrudhi 
hyatch maje soukh samavalel ahe.

(Bharat Maza Desh Aahe - Pratidnya)

3 comments :