May 27, 2014

Aisa Yei Ba Sai Digambara - Sai Baba Aarti Lyrics

साई बाबा आरती ..!

Aisa yei ba Sai Digambara
Akshayroop avatara, sarvahi vyapak tu
Shrutisara, anusaya trikumara.
Aisa yei ba Sai Digambara..!

Kashi snan jap, praati divshi
Kolhapur bhikshesi, nirmal nadi tunga
Jal prashi, nidra madhur deshi.
Aisa yei ba Sai Digambara..!

Jholi lombatase, vam kari
Trishul damroo dhari, Bhakta warada sada, sukhkari
Desheel mukti chari.
Aisa yei ba Sai Digambara..!

Payi paduka, jap mala, kamandalu mrugachhala
Dharan karishi ba, nag jata,
mugut shobhato matha.
Aisa yei ba Sai Digambara..!

Tatpar tujhya yaji dhyani, akashay tyanche sadani
Laxmi vas kari, dinrajani
Rakshisi sankat varuni..
Aisa yei ba Sai Digambara..!

Ya pari dhyantujhe, gururaya
Drushya kari nayana ya, purana-nand sukhe,
hi kaya, Lavisi harigun gaya..
Aisa yei ba Sai Digambara..!

No comments :

Post a Comment