January 27, 2015

Independence Day Shayari SMS

Collections of Happy Independence Day Shayari SMS

Shurancha Itihas Amcha,
Ugach mothe pana bolat nahi,
Bhartiya amhi, Raktach Bhartiya,
Marathi jaat lavat nahi,
Vel aali tar pran deu,
Happy Independence Day..!

***

Swabhiman amcha zukat nahi,
Sahyadri putra amhi,
Ugach kunachya vatela jat nahi,
Aalch jar koni adava,
Tyala asa tasa sodat nahi.
Happy Swatantra Bharat Diwas..!

***

Kuna samor zuklo nahi,
Shatru samor kadhi zukanar nahi,
Swatachya payavar ubhe rahu,
Kadhi aamhi sankanta ghabrnar nahi,
Ani Bhartache nav kahi zuku denar nahi,
Jai Hindi Jay Bharat..!
Happy Independence Day..!

***

Bharat Matrubhumicha,
Aaj Tila Launi Maathi,
Vandan Karuni Tya Sarv Veerana,
Jyani Balidan dile deshasathi,
Bharat Mata Ki Jai.
Wish You Happy Independence Day..!

***

Kuna samor zuklo nahi kadhi,
kuna samor zuknarhi nahi kadhi,
swatachya payavar ubhe rahne,
yalach ayushya mantat,
garv ahe bhartiya asalyacha
Swatantra dinachya hardik shubechcha.

***

Vicharanch Swatantray,
Vishwaas Shabdanmadhe,
Abhimaan Aatmyacha,
Chalaa ya Swatantrya Dini,
Salaam karuyaat Aaplya Mahaan Rashtrala.,
Jai Hind Jai Bharat...!
Happy 15 August Day

***

Krantikaranchya balidanala Visaru Naka,
Brashtacharala Khatpaani Ghalu Naka,
Hindustani Asalyacha Garv Balga,
Rashtriya Sampatichi Haani Taala,
Rashtra Geetancha Maan Theva,
Aaplya Tirangacha Maan Rakha,
** Jai Jawan Jai Bharat Jai Tiranga **
** Celebrate 15th August Independence Day **

No comments :

Post a Comment