January 28, 2015

Republic Day Shayari SMS

Collection of Happy Republic Day Shayari SMS


Hind deshatil niwasi,
sarvjan ek aahet,
rang rup vesh bhasha,
jari ane ahet,
me bhartiya ahe,
mala majya deshacha abhiman aahe,
Prajasattak dinachya hardik shubechcha..!

***

Utsav teen rangacha,
Abhali aaj sajla,
Natmastak mi tya sarvana,
Jyani Bharat desh ghadavila.
Prajasattak Dinachya Shubhechha..!

***

Naman tya veergathana,
Naman tya desh premala,
Naman tya krantiveerana,
Naman tya balidanala,
Naman tya bharatmatela,
bharat mata ki jay..!
** Happy Republic Day **

***

Gandhi, Tilkal yani dili Bharat Mate Sathi Kurbani..
Gheun Sagale Sathi Banavali Ek Navi Kahani..
Salam  Karuya Tya Sarv Veer Jawanana..
Jyani Jinkun  Ghadavali Ek Navi Kranti.
** Happy Republic Day **

No comments :

Post a Comment