January 27, 2015

Teachers Day Shayari SMS

Collection of Happy Teacher's Day Shayari SMS


Shikshak he Devache Rup Ahe,
Shikshak Deshachi Shan Ahe,
Shikshak Parivartan Karu Shakto,
Shikshak Navin Vaat Dakhau Shakto.
Happy Teacher's Day..!

***

Shikshak je nehmi pratekala madat karatat,
dnyan milvinyasathi ani vidhyarthyana samsya,
sodvinyasathi te nehmi pathishi asatat,
tumi maje shikshak rahilyabdal dhanyavad.
Shikshak Din chya shubechcha..!

***

Je Tumi amhala shikvalet,
Je Knowledge tumi amhala dilet,
Ji Kalji Tumi amchi Ghetlit,
Je Prem tumi amhala dilet,
Tyache amhi tumche Runi ahot,
Tumi Sarvat Changle Teacher Hovo,
Hich amchi sarvanchi manobhave Iccha.
Wish You Happy Teacher Day | Shikshak Din

No comments :

Post a Comment