January 26, 2015

Upvas Shayari SMS

Collection of Happy Upvas Shayari SMS


Gheuniya Jal,
Karuya Aaj Upvas,
Geuniya Devache Nav,
Jeevanat Hoil Sukhacha Paus.
Happy Fasting Day

***

Upvas He Aaple Dhey Asate,
Upvas He Aaple Karm Asate,
Upvas He Devache Pratik Asate,
Upvas Jeevanache Ek Mantra Asate,
Happy Upvas Day

***

Tal vaje, Mrudung vaje.
Vaje Haricha Veena !!
Mauli Nighale Pandhar pura,
Mukhane Vittal Vittal bola !!
Jay Jay Ram Krushna Hari !!
Happy ! Aashadi Ekadashi

***

Bola pundalika var de hari vitthal,
Shri Dnyandevtukaram,
Pandari nath maharaj ki jay..!
Aashadi Ekadashi Shubechcha..!

***

Jai jai vithala panduranga vithala,
Pundalika varadha panduranga vithala,
jai jai vithala jai hari vithala.
Ekadhashi Hardik Shubechcha..!

No comments :

Post a Comment