January 28, 2015

Valentine Day Shayari SMS

Collection of Happy Valentine Day Shayari SMS

Wasant kali vani dinanti,
Ekach pushite tuj ekanti,
Ekanti par komal majha,
Hati gheshil ka,
Tu Majha hoshil ka..!
Happy Love Valentine Day..!

***

Nasel mahit tula kadhi te,
Roj tujhya mi swapni yete,
Tya swapnanchya athawani ya
Otha deshil ka,
Tu Maja hoshil ka..!
Happy Valentine Day..!

***

Manatle gupit manapasun japave lagte,
Nakalat aalelya ashruna lapvave lagte,
Maitrit he asech asate,
Kadhi bhavanana,
Tar kadhi swatalach sawrayla lagate.
Happy Valentine's Day..!

***

Aapli maitri ek phool aahe,
Jyala mi todu shakat nahi,
Aani soduhi shakat nahi,
Karan..
Todale tar sukun jaail Aani,
Sodle tar koni dusra gheun jail.
Wish You Happy Valentine's Day..!

***

Yari tuzi sath tuzi,
Ek khari bas baat tuzi,
Vat juni soduni,
Sur nave chheduni,
Julate swapnanshi Soyari
Happy Valentine's Day..!

***

Khup nati julatil tuzya jivanat,
Jashi phule padatat tuzya anganat,
Khup Mittra Maitrini bhettil tula jivanat,
Pan Mazya Maitrichi jaga thev tuzya Rhudayat.
Wish You Happy Valentine's Day..!

***

Dur tu jari javal tujhya me,
Naav guntveet tujhiya naami,
Me yeta tujya javali,
Javal gheshil ka,
Tu Maja Hoshil ka..!

***

Ratri Jaagun Vichaar Karan Prem Nasat,
Swapnaat TichyaSange Jagan Prem Asat,
Gulabach Phool Den Prem Nasat,
Paklisam Tila Japan Prem Asat,
Tila Husvan Mhanje Prem Nasat,
Tichya Sukhaat Aapla Hasan Prem Asat,
Be my Valentine..!

***

Prem Kasa Asatah Te Malaa Baghaych,
Bharbharun Tujhyavar ekda prem karaycha,
Shwas ghet tar pratek jan jagto,
Pan Malaa Tujhya Pratek Shwaat Jaggaych.
Be my Valentine..!

1 comment :