MOTIVATIONAL

Collection of Motivational Quotes SMS

Motivational Thoughts -
Jeevnat kadhi konavar,
Khar prem karayach nasat.
Ani prem bhang zala manun,
Jeevanat khachun jayach nasat.

***

Jeevan he vahatya panya sarkhe aahe.
Sagarachya lattan sarkhe punha punha jomane usala,
Yatun ek kalate ki manus hi usalto
Ani sagara til kharya panya sarkhi olakh nirman karto.

***

Jivanat kadhi konala kami samju naka,
Karan ek lahanishi mungi tumala,
Kadhihi kuthehi chau shakte,
Pan tumhi tila chau shakat nahi.!

***

Jeevan nehmi anadat ani majet jagave,
jeevan he sunder ahe te manapramane jagave,
udya kay hoil,
ya vicharane aaj ka radave.
Keep Positive thinking in your LIfe..!

***

udyacha vichar na karta aaj hasat jagave,
fulpakharache aayush sarvan peksha kami asate,
jagnyacha khara arth tya kadun shikava,
bhavishyat kay hoil yacha vichar aaj ka karava.
Be Positive..!

***

Bhavishyakalacha anandane swikar karava,
ghadun gelelya bhutkala visrun java,
udyachya kay hoil ya bhitine jagnya kay arth ahe,
aaj andane jeevan jagnyat khari maja ahe.

***

Bhagya Kase Asel Te Aaplya Hatat Nasat,
Pan..
Karm Karane Aaplya Hatat Asat,
Karm Bhagya BadLau Shakate,
Pan..
Bhagya Karm BadLau Shakat Nahi.

***

Ganyatun kalto arth,
manun jeevnala ahe matitarth,
kahich nahi asmarth,
fakt karayche ahe sarth

***

Panyachya Sari Tu Kadhi Moju Nakos,
Dav Bindunna Tucch Lekhu Nakos,
Sandhya Samai Kadhi Nirash Hou Nakos.,
Karan,Ugavanari Pahat Hi Tuzich Asel.

***

Ladhta Ladhta, Harlo Jari,
Harlyachi Mala, Khant Nahi,
Ladha Majhya, Marathi Sathi,
Ladhaila Majhya, Ant Nahi,
Mi Marathi. Jay Maharashtra
Be Positive..!

***

Yash Milvanyasathi Saglyaat
mothi shakti - Aatmvishwas.

***

Saundarya Hay Vastut Nasate,
Pahnarachya Drishtit Asate.
Be Positive..!

***

Aavadat tech karu nakaa,
Je Karav Lagat tyat aavad nirmaan kara.

***

Ratikooltethi Anukulta Nirman karto
toch khara Manush.
Be Positive..!

***

Chukto to Manush aani Chuka
Sudharto to DevManush.

***

Mor Nachatana Suddha Radto…
aani..
RajHans Martanaa Suddha Gaato….

***

Dukhachya Ratri Jhop Kunaalch Laagat Naahi..
aani..Sukhachya Aandaat Kunihi Jhopat Naahi…
Yalach Jivan Mhantaat

No comments :

Post a Comment